Josep Manuel Vidal-Illanes - Escriptor

Contacte

tallersliteraris@jmvidal-illanes.cat

E-mail:

Escriure (i llegir) és connectar amb la profunditat dels éssers humans, des de la paraula, travessant històries.

#llibres   J. M. Vidal-Illanes

4. Continguts

 • Escriptura pràctica, correcció i revisió crítica.
 • Tècniques de desenvolupament del tema principal i de l’argument. Treball de la trama i l’escaleta. La planificació i posada en ordre de les idees i recursos narratius. Els girs en la narració. Principi i final. El camí a recórrer.
 • La tria del punt de vista i del narrador. El temps en la narració. Diferents opcions: de l’estructura clàssica a les avantguardes. Les veus en la novel·la. Narrador i escriptor.
 • Tècniques per crear personatges creïbles i reals. Les característiques físiques. La biografia. El perfil psicològic. Les fitxes personals. Les constel·lacions de personatges. Els diagrames de relacions.
 • El diàleg al servei de la narració. Crear bons diàlegs. Aspectes formals en els diàlegs. El contingut, la naturalitat, la versemblança i l’adequació dels diàlegs. Diàlegs i perfil psicològic dels personatges.
 • El ritme narratiu i l’estil: les paraules i la fluïdesa de l’escriptura; el control del ritme i els canvis, el ritme global subjacent.
 • Les diferents opcions de publicació d’un obra literària.

 

Les competències es despleguen en els objectius següents:

 • Treball en profunditat de la mirada com a mètode de progressió
 • Tècniques específiques de desbloqueig i superació del full en blanc
 • La difícil tria d’un tema i el desplegament d’un argument
 • Tècniques de qualitat per a elaborar una bona trama
 • La focalització i el punt de vista a fons: treballant des d’una òptica professional
 • La creació i l’elaboració dels personatges. Eines i tècniques específiques de creació de bons personatges, redons i convincents
 • El control dels diàlegs: tècniques i aspectes formals
 • Les tècniques de reescriptura i revisió metòdica
 • Les eines modernes a l’abast de l’escriptor: com utilitzar-les
 • Una revisió a l’ofici d’escriure. L’edició i la publicació: opcions de sortida d’un projecte literari

 

5. Preus

«Taller pràctic de creació narrativa»:

El preu del taller és de 50 euros mensuals (inclou matrícula, materials i assessoria i tutoria on-line).

 

Aula literària del paper a la Lluna

«Taller pràctic de creació narrativa»

1. Professor

Josep Manuel Vidal-Illanes (Escriptor, màster en literatura i formador en tallers literaris)

2. Període del curs, lloc i horaris

Tres trimestres: inici el 2 d’octubre 2023/ finalitza el 3 de juny 2024

Lloc: Llibreria Lluna (sessions presencials).

Horari classes: dilluns de 18.00 a 19.30 hores.

Tutoria personalitzada a hores convingudes i en línia (segons disponibilitat)

Atenció personalitzada per correu electrònic a: tallersliteraris@jmvidal-illanes.cat

Nota: Els alumnes matriculats als Cursos i Tallers de l’Aula Literària del Paper a la Lluna gaudeixen d’un descompte especial en tots els llibres que adquireixin a la Llibreria Lluna (Oferta aplicable durant tot el període de matriculació).

3. Descripció

Taller de pràctica en l’itinerari de la narració, on es tracten també temes claus de la narrativa amb un nivell mitjà i avançat (Trama, Focalització, Personatges, Diàlegs). Igualment s’aprofundeix en la tècnica i s’avança cap a un escenari de professionalització i execució de projectes literaris concrets (relat i novel·la).

 

Curs de 34 dies lectius amb 52 hores de docència efectiva: quatre/cinc dies al mes, llevat de desembre 3 dies i juny 1 dia. Igualment es calculen unes 38 hores de treball personal (amb materials/vídeos/pràctiques).

Contacte per a inscripcions aqui (Llibreria Lluna de Palma)